top of page

 

Our sustainability measures

 

Stokkøya Strandhotell og Strandbaren har en ambisjon om å være et foregangsselskap innen bærekraft i reiselivsbransjen. 

Vi forplikter oss derfor til å være en pådriver for klima – og miljøvennlige løsninger, både på et lokalt og nasjonalt nivå.

Stokkøya Strandhotell skal foreslå og levere klima – og miljøvennlige løsninger til våre gjester, kollegaer, lokalsamfunn og andre interessenter. 

Stokkøya Strandhotell er en organisasjon med rutiner og opplæringsprogram for de ansatte som skal sikre ivaretagelse av alle lovkrav, regler og gode standarder. Med et ønske om kontinuerlig forbedring, involverer vi alle våre ansatte i arbeidet, og oppfordrer våre kunder til å hjelpe oss med å ta vare på miljøet rundt oss.

Vårt mål er å gjøre vårt hotell, vår restaurant og våre tjenester stadig mer klima – og miljøvennlige, og aktivt søke nye og innovative løsninger for å minimere negative konsekvenser for miljøet.

Våre langsiktige mål er:

  • Være en pådriver for klima – og miljøvennlige løsninger i reiselivet

  • Fremme sirkulære løsninger der det er mulig – ved å minimere avfallsmengden, benytte maksimalt av råvarene, og benytte rester fra matlaging til kompostog andre praktiske ting, velge reparasjon og ombruk, evt ombygging/omsying av møbler og tekstiler.

  • Proaktivt velge produkter vi trenger som har lang levetid.

  • Ivareta og pleie, aktivt sørge for mangfold og beplantning, samt ivareta vill vekst i naturen rundt oss.

  • Reduserer forbruket, konservere og resirkulere vann.

  • Fortsette å gi opplæring og utvikle våre ansatte, gjester og samarbeidspartnere innenfor klima og miljø.

Disse målene og forpliktelsene er også inkludert i andre retningslinjer, regler og veiledninger. Våre retningslinjer innen klima og miljø skal også sees i sammenheng med våre etiske retningslinjer, og implementeringen av disse retningslinjene er beskrevet i vår forretningsplan.

Stokkøya Strandhotell støtter og forplikter seg til internasjonale initiativer som FNs bærekraftsmål, og FNs «Framework Convention on Climate Change» .

Torild Langklopp

Daglig leder, Stokkøya Strandhotell

bottom of page